Tag Archives: Lê Nhất Phương Hồng

Người tiên phong trào lưu sinh con thuận tự nhiên Lê Nhất Phương Hồng là ai?

Được coi là nhân vật nổi bật tiên phong dẫn dắt phong trào “sinh thuận tự nhiên” của một bộ phận bà mẹ Việt Nam, những quan điểm của chủ nhân của trang mạng xã hội Phương-Hồng Nhất Lê đã dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng các “bà mẹ bỉm sữa”. Lê Nhất […]